Electronic Cigarette Feedback

www.electroniccigarettefeedback.com

Month: May 2019

บีทรูทนำมาทำอะไรได้บ้าง

บีทรูทเป็นผักเมืองหนาว จัดเป็นหัวผักกาดอยู่ใต้ดิน ทรงกลมป้อม เปลือกดำ เนื้อสีแดงเลือดหมู หรือม่วงแดง เมื่อปอกสีจะติดมือ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชื่อวิทยาศาสตร์เรียก Beta vulgaris เลือกบีทรูทสดๆ ผิวไม่เหี่ยว จับดูเนื้อไม่นิ่ม ล้างบีทรูดทั้งเปลือกให้สะอาดก่อน ปอกเปลือกผ่าครึ่งลูก และล้างด้วยน้ำเกลือเจือจาง ช่วยทำให้สีของบีทรูทไม่ตกมาก

Read More

Recent Comments

    Links